Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Mẫu báo cáo ban tổ chức

Loại văn bản: Mẫu báo cáo Ban Tổ chức
Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức Huyện ủy
Số/Ký hiệu: /
Ngày ban hành: 29/01/2016
Người ký: /
Ngày hiệu lực: 29/01/2016
Biểu mẫu kèm theo Huongs dẫn số 03-HD/HU ngày 29/01/2016 về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
/