Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Mẫu báo cáo ban tổ chức

Loại văn bản: Mẫu báo cáo Ban Tổ chức
Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức Huyện ủy
Số/Ký hiệu: 01/MB
Ngày ban hành: 26/10/2015
Người ký: -
Ngày hiệu lực: 26/10/2015
Mẫu kiểm điểm Đảng viên năm 2015
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Mau_kiem_diem_dang_vien 2015.doc[ Tải về ]63.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Mẫu kiểm điểm Đảng viên năm 2015