Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Mẫu báo cáo ban tổ chức

Loại văn bản: Mẫu báo cáo Ban Tổ chức
Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức Huyện ủy
Số/Ký hiệu: Mẫu TBC-76
Ngày ban hành: 28/10/2015
Người ký: a
Ngày hiệu lực: 28/10/2015
Mẫu báo cáo theo Quy định 76
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Mau TBC-76.doc[ Tải về ]36.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Mẫu tự báo cáo 76