Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Mẫu báo cáo ban tổ chức

Loại văn bản: Mẫu báo cáo Ban Tổ chức
Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức Huyện ủy
Số/Ký hiệu: -
Ngày ban hành: 28/10/2015
Người ký: -
Ngày hiệu lực: 28/10/2015
Mẫu đề nghị tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:To khai de nghi xet tang HHD.doc[ Tải về ]48 Kb
File thứ 2:Mau HHD.doc[ Tải về ]104 Kb

Nội dung trích yếu :
Mẫu đề nghị tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng