Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Mẫu báo cáo ban tổ chức

Loại văn bản: Mẫu báo cáo Ban Tổ chức
Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức Huyện ủy
Số/Ký hiệu: -
Ngày ban hành: 28/10/2015
Người ký: -
Ngày hiệu lực: 28/10/2015
Phiếu báo kết nạp, chuyển chính thức, từ trần, chuyển sinh hoạt Đảng nội bộ
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Phiếu báo kết nạp, chuyển chính thức, từ trần, chuyển sinh hoạt Đảng nội bộ