Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Mẫu báo cáo ban tổ chức

Loại văn bản: Mẫu báo cáo Ban Tổ chức
Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức Huyện ủy
Số/Ký hiệu: -
Ngày ban hành: 28/10/2015
Người ký: -
Ngày hiệu lực: 28/10/2015
Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Mẫu 3-HSĐV.doc[ Tải về ]40.5 Kb
File thứ 2:Mau 3.a-BSHSDV.doc[ Tải về ]79 Kb
File thứ 3:Mau 3.a-BSHSDV (cho xa).doc[ Tải về ]99.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên