Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Văn bản pháp quy

Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: /BC-UBND
Ngày ban hành: 16/07/2014
Người ký: Nguyễn Thanh Tòng
Ngày hiệu lực: 22/07/2014
Tài liệu hội nghị Huyện ủy lần thứ 20 ( khóa XVII)
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Tài liệu hội nghị Huyện ủy lần thứ 20 ( khóa XVII)