Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Văn bản pháp quy

Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: BC/HU
Ngày ban hành: 16/07/2014
Người ký: Nguyễn Thanh Tòng
Ngày hiệu lực: 21/07/2014
Dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:bao cao 10 năm NQ 13.doc[ Tải về ]164 Kb

Nội dung trích yếu :
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU