Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Lịch sử Đảng

Lịch sử Đảng bộ xã Trà Linh
HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MẬT KHU ĐỖ XÁ - CĂN CỨ NƯỚC LÀ
Vùng rừng núi Nước Là thuộc xã Trà Mai, huyện Nam Trà My được Liên Khu ủy và Ban Quân sự Liên Khu V chọn làm căn cứ địa đầu tiên với tên gọi: Mật khu Đỗ Xá để lãnh đạo, chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên chiến trường Liên Khu V (các tỉnh từ Trị-Thiên đến Bình Thuận và Tây nguyên).
Lịch sử Đảng bộ Xã Trà Mai
Nằm trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, xã miền núi cao Trà Mai phải gánh chịu và đương đầu với sự khắc nghiệt của thiên tai, hạn hán, mất mùa, đời sống khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Không chịu khuất phục trước thiên nhiên, đồng bào nơi đây đã lao động bền bỉ, đời sau nối tiếp đời trước đấu tranh quyết liệt với thiên nhiên để lập nên nóc, nên làng. Qua những thăng trầm của lịch sử đã bồi đắp cho đồng bào các dân tộc xã Trà Mai một truyền thống quý báu, đó là tinh thần cần cù lao động, thật thà, chất phác,...
Lịch sử Đảng bộ Huyện Nam Trà My
Trà My là một trong những huyện miền núi cao thuộc tỉnh Quảng Nam. Qua những chặng đường lịch sử cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Trà My đã vượt qua nhiều hy sinh thử thách to lớn để cùng cả tỉnh, cả nước tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Theo từng bước chuyển mình của lịch sử Đất Quảng và cả nước, truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của nhân dân...